Start Księga wizualizacji PROW

Sonda dla mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego

Którym z poniższych zakresów jesteś zainteresowany(a)? (dotyczy projektów realizowanych w okresie 2014-2020 w ramach PROW (Leader)
 

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyki

Odsłon : 741953
Księga wizualizacji PROW Email

 

Księga znaku marki PROW 2007-2013 obowiązująca od 20 lipca 2011 r. - pobierz

Wersja edytowalna tablicy informacyjnej po 20.07.2011 - pobierz

Wersja edytowalna tablicy reklamowej po 20.07.2011- pobierz

 

Całkowity koszt operacji w przeliczeniu na EURO należy liczyć wg kursu obowiązującego w dniu składania przez beneficjenta wniosku o płatność, na podstawie rozporządzenia Prezesa rady ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

W załączeniu Księga znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obowiązująca dla umów zawartych po 1 lutym 2010 r. - pobierz

 

W załączeniu Księga znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w której znajdują się m.in. zasady stosowania logo PROW oraz wykonania tablic informacyjnych itd. itp. - pobierz

 

Wersja edytowalna tablicy informacyjnej - pobierz

 

Wersja edytowalna tablicy reklamowej - pobierz

 

Kurs euro do tablic - 3,839

 
________________________________________________________________________________

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Galeria...

 

logo chata w kole

 

Festiwal Twórczo Zakręcony

 

logo kalendarium

 

Informacja turystyczna

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2016 LGD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.