Start LGD Krasnystaw PLUS

Sonda dla mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego

Którym z poniższych zakresów jesteś zainteresowany(a)? (dotyczy projektów realizowanych w okresie 2014-2020 w ramach PROW (Leader)
 

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyki

Odsłon : 742261
LGD Krasnystaw PLUS

 

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 25 marca 2008 r. w Krasnymstawie przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. W tym dniu również  został powołany Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna. Skład Rady  jest tak skonstruowany, aby przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych stanowili co najmniej 50%.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie w dniu 27 października 2008r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod numerem KRS 0000316189. LGD „Krasnystaw PLUS” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze dziewięciu gmin: Fajsławice,Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 989 km² i ludnością w liczbie 50 060 mieszkańców.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó?n. zm.) oraz  Statutu Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani przystąpieniem do LGD.

 


________________________________________________________________________________

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Galeria...

 

logo chata w kole

 

Festiwal Twórczo Zakręcony

 

logo kalendarium

 

Informacja turystyczna

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2016 LGD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.